Anne-Brit Strandset

Seniorkonsulent
Bilde av Anne-Brit Strandset
English version of this page
Telefon +47-22859872
Rom 6111
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augustsgt 17 0164 Oslo
Postadresse Juridisk fakultet Studieseksjonen Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn:

Cand.polit UiO

Ansvarsområder

Undervisningsplanlegger

  • 5.studieår, alle norske valgemner, juroff og språkemner, undervisning på JUR5030 og JUR5060
  • Undervisningsregnskapet
  • Oppfølging av timeregnskapssystemet AURA
  • Administrasjon av praksisplasser
  • Kontaktperson for Faglig-Pedagogisk dag
  • Medlem av innstillingsrådet
  • Oppfølging av bilagslønn i HR for eksterne lærere
Publisert 10. apr. 2006 15:12 - Sist endret 8. jan. 2020 15:04