Anne-Brit Strandset

Seniorkonsulent
Bilde av Anne-Brit Strandset
English version of this page
Telefon +47-22859872
Rom 214
Brukernavn
Besøksadresse Juridisk fakultet Studieseksjonen Urbygningen Karl Johans gt. 47 0162 Oslo
Postadresse Juridisk fakultet Studieseksjonen Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn:

Cand.polit UiO

Ansvarsområder

Undervisningsplanlegger

  • 5.studieår, alle norske valgemner, juroff og språkemner
  • Undervisningsregnskapet
  • Oppfølging av timeregnskapssystemet AURA
  • Administrasjon av praksisplasser
  • Kontaktperson for Misjonssalen og Storsalen
  • Kontaktperson for Faglig-pedagogisk dag
  • Medlem av innstillingsrådet
  • Etasjeansvarlig brann
  • Oppfølging av prosjekt bilagslønn (pilotprosjekt)
Publisert 10. apr. 2006 15:12 - Sist endret 6. jan. 2016 13:37