Anne-Brit Strandset

Seniorkonsulent
Bilde av Anne-Brit Strandset
English version of this page
Telefon +47-22859872
Rom 214
Brukernavn
Besøksadresse Juridisk fakultet Domus Juridica Kristian Augustsgt 15
Postadresse Juridisk fakultet Studieseksjonen Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn:

Cand.polit UiO

Ansvarsområder

Undervisningsplanlegger

  • 5.studieår, alle norske valgemner, juroff og språkemner, undervisning på JUR5030 og JUR5060
  • Undervisningsregnskapet
  • Oppfølging av timeregnskapssystemet AURA
  • Administrasjon av praksisplasser
  • Kontaktperson for Misjonssalen og Storsalen
  • Kontaktperson for Faglig-Pedagogisk dag
  • Medlem av innstillingsrådet
  • Etasjeansvarlig brann
  • Oppfølging av bilagslønn i HR for eksterne lærere
  • Oppfølging av endringer av litteratur i alle emner
Publisert 10. apr. 2006 15:12 - Sist endret 7. nov. 2019 11:15