Christine Skogrand Havgar

Rådgiver
Bilde av Christine  Skogrand Havgar
Telefon 22 85 98 55
Brukernavn
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

 • Læringsmiljøkontakt
 • Studieveiledning
 • Opptak til valgemner på masternivå
 • Opptak til videreutdanningsemner
 • Konvertering av eldre studieretter
 • Inndragelse av studieretter
 • Søknader om permisjon og reduserte krav til studieprogresjon
 • Søknader om utsatt studiestart
 • Søknader om fritak for 1.- 4. studieår
 • Utviklings- og utredningsoppgaver
 • Diverse saksbehandling

Bakgrunn

 • Master i rettsvitenskap
Emneord: studieveiledning, opptak, læringsmiljøkontakt, Si fra-systemet
Publisert 7. jan. 2011 08:58 - Sist endret 23. mars 2022 09:19