Kari Malene Jørgensen Dyrstad

Telefon +47 22859360
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Studieseksjonen

Arbeidsområder

  • Undervisningsplanlegging 3.studieår.
  • Digitalisering ved institutt for kriminologi og rettssosiologi. 

Bakgrunn

  • Master i kriminologi ved UiO. 
  • Tidligere jobbet som sekretær/vitenskapelig assistent ved institutt for kriminologi og rettssosiologi.
Publisert 9. sep. 2020 08:05 - Sist endret 23. sep. 2020 13:39