Marina Hiller Foshaugen

Førstekonsulent - Studieseksjonen
Bilde av Marina Hiller Foshaugen
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Academica 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for offentlig rett (Student)

Arbeidsområder

  • Studiestart
  • Studieveiledning
  • Programråd
  • Masteropptak
  • Rekruttering av sensorer og seminarledere

Bakgrunn

Marina fullførte sin mastergrad i kriminologi våren 2019, og har tidligere jobbet som vitenskapelig assistent ved institutt for kriminologi og rettssosiologi. Masteroppgaven omhandler kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom arkitektur, fysiske omgivelser og andre situasjonelle tiltak i offentlige rom. Avhandlingen ble tildelt studentstipend i 2018 fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging. 

 

Publisert 2. nov. 2018 14:40 - Sist endret 27. aug. 2019 09:09