Stina Tveiten

Rådgiver - Studieseksjonen
Telefon +47-22859836
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Academica 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Arbeidsområder

  • Læringsmiljøkontakt
  • Studieveiledning
  • Opptak til valgemner på masternivå
  • Konvertering av eldre studieretter
  • Inndragelse av studieretter
  • Søknader om permisjon og reduserte krav til studieprogresjon
  • Søknader om utsatt studiestart
  • Søknader om fritak for 1.- 4. studieår
  • Utviklings- og utredningsoppgaver
  • Diverse saksbehandling

Bakgrunn

Master i rettsvitenskap

Publisert 19. feb. 2018 09:05 - Sist endret 21. aug. 2018 08:27