Anne-Brit Strandset

Seniorkonsulent
Bilde av Anne-Brit Strandset
English version of this page
Telefon +47-22859872
Rom 6111
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augustsgt 17 0164 Oslo
Postadresse Juridisk fakultet Studieseksjonen Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn:

Cand.polit UiO

Ansvarsområder

Undervisningsplanlegger

  • 5.studieår, alle norske valgemner, juroff og språkemner, undervisning på JUR5030 og JUR5060
  • Undervisningsregnskapet
  • Oppfølging av timeregnskapssystemet AURA
  • Administrasjon av praksisplasser
  • Kontaktperson for Faglig-Pedagogisk dag
  • Medlem av innstillingsrådet
  • Bilagslønn i DFØ for eksterne lærere
Emneord: studieseksjonen, norske valgemner

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 1. juni 2022 07:55 - Sist endret 2. juni 2022 15:08