Framside

  • logo

     

  • logo

     

Menneskerettar HandelStrafferettInvesteringMiljøResearch Topic 5: ModellarResearch Topic 1: OpphavResearch Topic 2: FunksjonResearch Topic 3: EffektResearch Topic 4: Legitimitet

PluriCourts studerer internasjonale domstolars legitimitet frå rettslege, statsvitskaplege og filosofiske perspektiv. Senteret forskar på om påstandar om manglande legitimitet har normativt, empirisk og juridisk grunnlag, for å forstå og vurdere korleis internasjonale domstolar kan og bør reagere og korleis dei faktisk reagerer.

PluriCourts forskar på fleirdimensjonale legitimitetsstandardar. Dette inkluderer maktfordeling på fleire nivåsjølvstende og ansvarspliktprestasjon og komparative fortrinn.

PluriCourts har òg som mål å finne fram til mønsterpraksis og modellar for å etablere, betre eller avskaffe internasjonale domstolar.

Forskningsnytt

Illustrasjon. Fem personer av ulik opprinnelse sitter bak et bord og holder opp skilt med spørsmålstegn

Manglande mangfald blant internasjonale dommarar kan true domstolanes legitimitet

I ei ny bok om identitet og mangfald blant internasjonale dommarar undersøker Freya Baetens verknaden overrepresentasjon av dommarar frå enkelte bakgrunnar har på legitimiteten til internasjonale domstolar.

Følg oss på