Framside

  • logo

     

  • logo

     

Menneskerettar HandelStrafferettInvesteringMiljøResearch Topic 5: ModellarResearch Topic 1: OpphavResearch Topic 2: FunksjonResearch Topic 3: EffektResearch Topic 4: Legitimitet

PluriCourts studerer internasjonale domstolars legitimitet frå rettslege, statsvitskaplege og filosofiske perspektiv. Senteret forskar på om påstandar om manglande legitimitet har normativt, empirisk og juridisk grunnlag, for å forstå og vurdere korleis internasjonale domstolar kan og bør reagere og korleis dei faktisk reagerer.

PluriCourts forskar på fleirdimensjonale legitimitetsstandardar. Dette inkluderer maktfordeling på fleire nivåsjølvstende og ansvarspliktprestasjon og komparative fortrinn.

PluriCourts har òg som mål å finne fram til mønsterpraksis og modellar for å etablere, betre eller avskaffe internasjonale domstolar.

Forskningsnytt

Bilde av kronikkforfatterne Andreas Føllesdal og Maja Janmyr

Kronikk: Dagens flyktningsituasjon: Hva kan vi lære av Nansen?

EU-s midlertidige direktiv gjentar Nansenpassets løsning: fri flyt av flyktninger letter presset på nabolandene til Ukraina, og fordeler ansvaret mellom EU-landene.

Uniforum 4. nov. 2022.

Jussprofessoren frå UiO passar på at landa etterlever Paris-avtalen

– Det aller viktigaste er at landa gjennomfører det dei allereie har blitt einige om. Det seier jussprofessor og klimaekspert Christina Voigt frå UiO før klimatoppmøtet startar i  Egypt 6. november.

Uniforum 4.nov. 2022 

Fattige land kan betale dyrt for å beskytte natur og befolkning

Hemmelige domstoler er anklaget for å favorisere multinasjonale selskaper som saksøker land for å vedta lover om miljøvern, skattepolitikk, offentlig infrastruktur og helsetjenester. 

Bilde av Ole Kristian Fauchald blant løvtrær

Skogbruket – den største trusselen mot artsmangfold i Norge?

– Skogbruksforvaltingen i Norge skjer langt på vei i en svart boks. Vi har ingen garantier for at store naturverdier ikke blir ødelagt, sier professor Ole Kristian Fauchald.

Arrangement

01 feb.
12:15, Zoom and Domus Juridica 7227
15 feb.
12:15, Zoom and Domus Juridica 7227
14 juni
13:00, Aula and Old festivity Hall at the University Square, Oslo city Center

Følg oss på