Framside

  • logo

     

  • logo

     

Menneskerettar HandelStrafferettInvesteringMiljøResearch Topic 5: ModellarResearch Topic 1: OpphavResearch Topic 2: FunksjonResearch Topic 3: EffektResearch Topic 4: Legitimitet

PluriCourts studerer internasjonale domstolars legitimitet frå rettslege, statsvitskaplege og filosofiske perspektiv. Senteret forskar på om påstandar om manglande legitimitet har normativt, empirisk og juridisk grunnlag, for å forstå og vurdere korleis internasjonale domstolar kan og bør reagere og korleis dei faktisk reagerer.

PluriCourts forskar på fleirdimensjonale legitimitetsstandardar. Dette inkluderer maktfordeling på fleire nivåsjølvstende og ansvarspliktprestasjon og komparative fortrinn.

PluriCourts har òg som mål å finne fram til mønsterpraksis og modellar for å etablere, betre eller avskaffe internasjonale domstolar.

Forskningsnytt

Hevder at det var frykten for EFTA-domstolen som gjorde at NAV-skandalen til slutt ble avdekket.

Internasjonale domstoler kan ha langt større innvirkning på innenrikspolitikken enn det den konkrete saksmengden skulle tilsi, hevder postdoktor ved PluriCourts.

Bildet kan inneholde: mikrofon, utgivelse, lydutstyr, dingser, eske.
Portrettbilde av professorene Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein

PluriCourts direktører vant UiOs forskingspris 2021: 

– Det som er morosamt her, er at me forskar tverrfagleg. Det statsvitarane synest er interessant, det kan vera noko heilt anna enn det juristane eller filosofane synest er interessant, seier Professor Andreas Føllesdal. 

Følg oss på