Framside

Koronasituasjonen ved UiO

Oppdatert informasjon

Forsking

Menneskerettar HandelStrafferettInvesteringMiljøResearch Topic 5: ModellarResearch Topic 1: OpphavResearch Topic 2: FunksjonResearch Topic 3: EffektResearch Topic 4: Legitimitet

PluriCourts studerer internasjonale domstolars legitimitet frå Logo PluriCourtsrettslege, statsvitskaplege og filosofiske perspektiv. Senteret forskar på om påstandar om manglande legitimitet har normativt, empirisk og juridisk grunnlag, for å forstå og vurdere korleis internasjonale domstolar kan og bør reagere og korleis dei faktisk reagerer.

PluriCourts forskar på fleirdimensjonale legitimitetsstandardar. Dette inkluderer maktfordeling på fleire nivåsjølvstende og ansvarspliktprestasjon og komparative fortrinn.

PluriCourts har òg som mål å finne fram til mønsterpraksis og modellar for å etablere, betre eller avskaffe internasjonale domstolar.

Forskningsnytt

Forest Singapore. Private

Jusstudenter på internasjonal prosedyrekonkurranse om miljørett 

Det juridiske fakultet inviterte to studenter til å representere Universitetet i Oslo i en prosedyrekonkurranse på Verdens naturvernunions (IUCN) andre World Environmental Law Congress.  

Følg oss på