English version of this page

Teknisk- og administrativ gruppe

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica 7.etg
0164 Oslo
Telefon +47 22859421
Stedkode 120511

Ansatte

Listen inneholder 3 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Ervik, Hanna Jarstø Førstekonsulent +4791598368 h.j.ervik@jus.uio.no
Frostestad, Guro Avdelingsleder +47 22859457 +47 93080171 (mob) +47 93080171 guro.frostestad@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Cristin, Arrangementer, ePhorte
St John, Taylor Forsker t.st.john@jus.uio.no