2014

Tidligere

Tid og sted: 27. okt. 2014 08:3015:45, Norges Høyesterett, Høyesteretts plass 1

I år er det 100 år siden Rolv Ryssdal, tidligere høyesterettsjustitiarius  og Norges første president i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, ble født. Dette markeres med et minneseminar som skal omhandle forholdet mellom Norge og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i dag, sett i lys av arven til Ryssdal.