Domstolenes og dommernes uavhengighet

Ryssdalseminaret er en årlig begivenhet som primært er rettet mot norske dommere, og omhandler ulike temaer innenfor internasjonale domstoler og norsk rett. Årets seminar arrangeres i samarbeid med Domstolsadministrasjonen og har temaet "Domstolenes og dommernes uavhengighet". 

Seminaret ble arrangert første gang i 2014 i forbindelse med markeringen av at det var 100 år siden Rolv Ryssdal ble født. Seminaret hedret Ryssdal og hans rolle i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), og fokuserte samtidig på EMDs betydning for norsk rett. I 2015 var temaet for Ryssdal-seminaret FNs menneskerettslige traktatorganer og betydningen i norsk rett.

 

 

Emneord: Menneskerettigheter
Publisert 3. mai 2016 15:26 - Sist endret 20. juli 2020 14:48