2017

Tidligere

Tid og sted: 30. okt. 2017 09:0016:00, Professorboligen, Universitetet i Oslo

Årets Ryssdalseminaret retter oppmerksomheten mot utfordringene knyttet til de substansielle rettighetene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)  og spørsmålet om EMK er under press.

Bilde av bokomslaget. Stortinget.
Tid og sted: 6. mars 2017 16:0018:30, Nedjma, Litteraturhuset

PluriCourts inviterer til lansering av boken Menneskerettighetene og Norge, rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati.