Boklansering: Menneskerettighetene og Norge

PluriCourts inviterer til lansering av boken Menneskerettighetene og Norge, rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati.

Bilde av bokomslaget. Stortinget.

Bokomslaget Menneskerettighetene og Norge, tegningen er laget av Finn Graff.  

Om boken

Antologien kartlegger hvilken betydning de internasjonale menneskerettighetene har hatt for Norge, og om Stortingets makt er blitt begrenset av den internasjonale «rettsliggjøringen». De internasjonale menneskerettighetene er under diskusjon både internasjonalt og i Norge. Noen mener at beskyttelsen av disse rettighetene ikke er god nok. Andre hevder at det har gått inflasjon i hva som kalles menneskerettigheter, og at det internasjonale systemet gjør store inngrep i hva som bør overlates til nasjonale demokratiske organer.

Forfatterne kommer fra samfunnslivet og fra juridiske fagmiljøer. Redaktørene er Andreas Føllesdal, Geir Ulfstein og Morten Ruud.

 

Program

• Velkommen og presentasjon av boka (redaktørene)

• Innledninger ved flere av forfatterne; Ingvild Lovise Bartels, Kirsti Strøm Bull, Arnfinn Bårdsen, Benedikte Moltumyr Høgberg, Heidi Mork Lomell, Knut Rognlien, Vibeke Blaker Strand og Inge Lorange Backer

• Pause

• Forberedte kommentarer: Øyvind Østerud og Anine Kierulf

• Debatt og spørsmål

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

 

Emneord: Human Rights
Publisert 22. feb. 2017 11:10 - Sist endret 17. okt. 2018 14:51