Forholdet mellom internasjonal og nasjonal rett

Fredag 12. november 2021 arrangerer PluriCourts en konferanse om Forholdet mellom internasjonal og nasjonal rett.

Bakgrunn

PluriCourts og Det juridiske fakultet har igangsatt en bredere forskningssatsing som omhandler forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett innen ulike rettsområder. Konferansen som holdes 12. november blir startskuddet for satsningen, hvor formålet er å identifisere interessante forskningsspørsmål, diskutere forskning innenfor feltet, men også hvordan satsningen skal utvikles videre. Les konseptnotatet for satsningen her.

Program

Konferansen vil se på komparative og statsvitenskapelige perspektiver med innledninger fra Helmut Aust (Freie Universität Berlin), Antonios Tzanakopoulos (Oxford), Astrid Kjeldgaard-Pedersen (iCourts) og Øyvind Stiansen (PluriCourts). I tillegg vil det være fokus på forholdet mellom internasjonal og norsk rett ved innledninger fra Benedikte Moltumyr Høgberg, Finn Arnesen, og Ingunn Ikdahl. 

Meld deg på konferansen her

Se utkast til programmet her. 

Publisert 18. okt. 2021 09:57 - Sist endret 18. okt. 2021 09:57