Trenger vi flere menneskerettigheter i Grunnloven?

I vår skal Stortinget behandle flere forslag om nye menneskerettigheter i Grunnloven. PluriCourts inviterer til seminar 10.mars om forholdet mellom den norske Grunnloven og internasjonale menneskerettigheter.

På seminaret skal vi blant annet diskutere disse spørsmålene:

  • vil de ulike grunnlovsbestemmelsene gi ytterligere rettslig vern? Hva er i tilfelle argumentene for/mot et ytterligere vern?
  • kan grunnlovsbestemmelsene bidra til tolkningen av de internasjonale bestemmelsene?
  • hvem skal ha siste ordet dersom det er tvist mellom nasjonale og internasjonale organer?
  • vil grunnlovsbestemmelsene øke den politiske og symbolske betydningen av menneskerettighetene i Norge?

I den norske Grunnloven har ikke menneskerettighetene en synlig og bred plass. Det er flere menneskerettighetsbestemmelser som står der, men det er litt tilfeldige hvilke som er med. Nå vil Stortinget behandle forslag om et omfattende kapittel om menneskerettigheter.  Imidlertid har vi allerede internasjonale bestemmelser i menneskerettighetskonvensjonene, med tilhørende overvåkningsorganer og domstoler, først og fremst Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Vil nye grunnlovsbestemmelser få betydning, og i så fall, hvilke konsekvenser kan vi vente oss?

 

Innledere og paneldebatt

To innledere, Anine Kierulf og Hans Petter Graver, vil ta tak i disse spørsmålene. Anine Kierulf har erfaring som advokat og er i dag stipendiat ved institutt for offentlig rett, ved Universitetet i Oslo. Hans Petter Graver er professor ved Institutt for privatrett og dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 

Etter innledningene blir det paneldebatt med:

Michael Tetzschner: Stortingsrepresentant (H)

Jette F. Christensen: Stortingsrepresentant (AP)

Per Olaf Lundteigen: Stortingsrepresentant (SP)

 

Det vil åpnes for innlegg fra salen på slutten av debatten.

Ordstyrere er professorene Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein, PluriCourts.

 

Vel møtt!

 

 

Tags: Human Rights
Published Feb. 6, 2014 9:35 AM - Last modified Feb. 14, 2014 12:54 PM