Ryssdalseminaret 2020

Årets seminar har tre temaer: Markering av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens 70 årsjubileum, NAV-saken og kriselovgivning under koronapandemien.

Image may contain: Text, Font, Line.

Formålet med Ryssdalseminaret er i Rolv Ryssdals ånd å ta opp spørsmål om norsk og internasjonal rett og menneskerettigheter, og samspillet mellom disse. Ryssdalseminaret arrangeres i år for 7. gang, i samarbeid med Domstoladministrasjonen. Innlederne har bred erfaring fra forskning og praktisk rettsliv. 

Seminaret tar først og fremst sikte på dommere og forskere, men er åpent for alle.

Påmeldingen er avsluttet, men seminaret streames live via linken nedenfor. Endringer i programmet kan forekomme.

 

Program

Seminaret strømmes her

Published Aug. 26, 2020 10:46 AM - Last modified Oct. 21, 2020 2:12 PM