Ryssdalseminaret 2020

Årets seminar har tre temaer: Markering av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens 70 årsjubileum, NAV-saken og kriselovgivning under koronapandemien.

Formålet med Ryssdalseminaret er i Rolv Ryssdals ånd å ta opp spørsmål om norsk og internasjonal rett og menneskerettigheter, og samspillet mellom disse. Ryssdalseminaret arrangeres i år for 7. gang, i samarbeid med Domstoladministrasjonen. Innlederne har bred erfaring fra forskning og praktisk rettsliv. 

Seminaret tar først og fremst sikte på dommere og forskere, men er åpent for alle.

På grunn av koronasituasjonen vil det kun være et begrenset antall tilgjengelige plasser. Seminaret vil imidlertid også strømmes, mer informasjon om dette kommer. Endringer i programmet kan forekomme.

 

Published Aug. 26, 2020 10:46 AM - Last modified Aug. 26, 2020 10:46 AM