Domstolenes uavhengighet

PluriCourts i samarbeid med Domstoladministrasjonen arrangerer 15. februar 2021 en digital konferanse om Domstolenes uavhengighet. 

Bakgrunn for konferansen

Domstolkommisjonen peker på at domstolenes uavhengighet er sikret gjennom Grunnloven, øvrig lovgivning og menneskerettskonvensjoner. Internasjonale organisasjoner har også vedtatt anbefalinger for å sikre uavhengigheten.

Foto: UiO.
Foto: UiO.

Kommisjonen mener at uavhengigheten til norske domstoler først og fremst bør framgå av alminnelig lov. Visse regler er imidlertid så viktige at de bør løftes inn i Grunnloven.

Formålet med konferansen er å drøfte Kommisjonens forslag om domstolenes uavhengighet. Kommisjonen viser til at vernet om domstolenes uavhengighet har fått økt oppmerksomhet, bl.a. på grunn av utviklingen i Polen.

Konferansen vil streames live for dem som er påmeldt. 

Program

Published Dec. 28, 2020 1:59 PM - Last modified Feb. 12, 2021 12:53 PM