News - Page 10

Published Jan. 25, 2013 11:32 AM

Post doctoral MultiRights Fellow Reidar Maliks will teach a course in international political philosophy with emphasis in human rights (Fordypning - Etikk og praktisk filosofi) beginning on 28 January.

Published Oct. 18, 2012 11:35 AM

Helen Keller and Geir Ulfstein (Head of the MultiRights' Legal Research Team)  have edited the first volume of the prestigious Cambridge University Press new series Studies on Human Rights Conventions.

Published Aug. 23, 2011 2:59 PM

- Prosjektet skal undersøke legitimiteten til menneskerettighetsdomstoler og liknende organer på flere nivåer - særlig nasjonalt, europeisk og internasjonalt, sier Andreas Føllesdal.

SMR-professoren leder prosjektet The Legitimacy of Multi-level Human Rights Judiciary i nært faglig samarbeid med professor Geir Ulfstein. Prosjektet har mottatt nærmere 2,5 millioner euro i Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet.