2011

Published Aug. 23, 2011 2:59 PM

- Prosjektet skal undersøke legitimiteten til menneskerettighetsdomstoler og liknende organer på flere nivåer - særlig nasjonalt, europeisk og internasjonalt, sier Andreas Føllesdal.

SMR-professoren leder prosjektet The Legitimacy of Multi-level Human Rights Judiciary i nært faglig samarbeid med professor Geir Ulfstein. Prosjektet har mottatt nærmere 2,5 millioner euro i Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet.