English version of this page

Om PluriCourts

PluriCourts er et Senter for fremragende forskning ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

PluriCourts er finansiert av Norges forskningsråd.

Ledelse

PluriCourts ledes av direktør, assisterende direktør og fire koordinatorer, samt en administrativ leder.

De blir veiledet av en vitenskapelig komité. Styret ved institutt for offentlig rett er også PluriCourts styre.

Forskningsplan

PluriCourts forskningsplan 2018-2023

PluriCourts forskningsplan 2013-2018

Strategi

Strategidokumenter, årsrapporter og andre styringsdokumenter.

Kontaktinformasjon

PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet

Besøksadresse

Kristian Augusts gate 17, 7 etasje
0166 Oslo

Postadresse:

Postboks 6706
St. Olavs plass
0130 OSLO

Telefon: +47 22 85 94 21

E-post: pluricourts@jus.uio.no

Faktura (pdf)

Alle UiOs norske leverandører må sende fakturaer og kreditnotaer i elektronisk handelsformat (EHF).

Les mer

Følg oss på