Vitenskapelige assistenter til fakultetets og PluriCourts’ satsing på forholdet mellom internasjonal og norsk rett

2-3 stillinger som vitenskapelig assistent (50 % stilling) for inntil ett år med oppstart høsten 2022 er ledige ved PluriCourts. PluriCourts – Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet, er et Senter for fremragende forskning ved Institutt for offentlig rett.

Stillingene inngår i Det juridiske fakultets satsing på forskning om forholdet mellom internasjonal og norsk rett. Det vil også utlyses en førsteamanuensis og en postdoktorstilling innen dette feltet. De vitenskapelige assistene vil inngå i dette miljøet og få veiledning av forskere som arbeider med disse forskningsspørsmålene. Nærmere opplysninger om satsingen finnes her.

Hvem kan søke?

Stillingene ønskes besatt med jusstudenter som har bestått alle eksamener på jusstudiet til og med 7. semester på masterstudiet, og som ønsker å skrive en 60-studiepoengs (eventuelt 30-poengs) masteroppgave om et tema knyttet til forholdet mellom internasjonal og nasjonal rett. Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk.

Det vil tillegges positiv vekt om søkeren skisserer et opplegg for en avhandling.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke.

Stillingen

Assistenten blir del av det flerfaglige fagmiljøet ved PluriCourts, og kan også delta på Institutt for offentlig retts faglige lunsjseminarer og andre faglige arrangementer på linje med instituttets øvrige ansatte.

Stillingens primære oppgave er å skrive avhandlingen, men assistenten får også tildelt noen andre faglige og administrative oppgaver (pliktarbeid). Dette kan være kildesjekk i vitenskapelige arbeider, og praktiske oppgaver ved arrangementer. Nærmere fastsettelse av tilsettingsperiode m.v. vil bli foretatt i forbindelse med tilsettingen.

Tiltredelse etter avtale.

Lønn: tilsvarende lønnstrinn 35 (p.t. kr 373 200 per årsverk).

Nærmere opplysninger: kontakt professor Geir Ulfstein eller administrativ leder Guro Frostestad.

Søknadsprosessen

  • Søknad gjøres i nettskjema. I nettskjemaet skal det lastes opp dokumentasjon av eksamensresultater. Det er også mulig å laste opp en eventuell prosjektbeskrivelse og andre vedlegg, men dette er ikke obligatorisk.
  • Søknadsfrist er 3. mars 2022 kl. 23:59.
  • Intervjuer gjennomføres på zoom 8. og 9. mars 2022.
  • De som får tilbud om stilling får svarfrist mandag 21.mars kl 12.00. Denne svarfristen er felles for alle instituttene som lyser ut tilsvarende stillinger ved Det juridiske fakultet.
  • Det tas sikte på alle skal få svar på søknadene i god tid før fristen for å melde inn tema/veilederønsker 1.april.
Publisert 20. jan. 2022 13:16 - Sist endret 20. jan. 2022 13:37