Strategi

Her finner du strategidokumentene til PluriCourts, Det juridiske fakultet og Universitetet i Oslo, samt årsrapportene for PluriCourts.

PluriCourts' forskningsplan

PluriCourts sin forskningsplan 2013-2018 (PFD, engelsk).

PluriCourts sin forskningsplan 2018-2023 (PDF, engelsk)

PluriCourts' årsrapporter

Årsrapport 2017 (PDF, engelsk)

Årsrapport 2016 (PDF, engelsk)

Årsrapport 2015 (PDF, engelsk)

Årsrapport 2014 (PDF, engelsk)

Årsrapport 2013 (PDF, engelsk)

Strategiplan for Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet skal ivareta sitt nasjonale ansvar for juridisk kunnskap og forskning, og styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsfakultet gjennom nært samspill mellom forskning, innovasjon, utdanning og formidling, og samtidig medvirke til å styrke Universitetet i Oslo sin internasjonale posisjon på disse områdene.

Det juridiske fakultet sin strategiplan (PDF)

Strategi 2030

UiOs overordnede strategi fram mot 2030 ble vedtatt av Universitetsstyret 14.02.2020.

Universitetet i Oslo sin strategiplan.

Publisert 12. des. 2014 10:02 - Sist endret 2. mars 2020 15:11