Prosjekt

Etterlevelse av internasjonale investerings-avgjørelser (COPIID)

Fireårig forskningsprojsket finansiert av Forskningsrådet. Prosjektleder: Malcolm Langford

Responses to the 'legitimacy crisis' of international investment law (LEGINVEST)

Fireårig forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet.

Prosjektleder: Ole Kristian Fauchald

Statlig samtykke til internasjonal jurisdiksjon (State Consent)

Fireårig "Unge forskertalenter"-forskningsprosjekt, finansiert av Forskningsrådet. 

Prosjektleder: Freya Baetens