Statlig samtykke til internasjonal jurisdiksjon

Etter en kraftige økning i antallet internasjonale domstoler de siste tiårene, har stater nå begrenset eller trukket tibake sitt samtykke til internasjonale domstoler med bakgrunn i påstander om at domstolene begrenser statens suverenitet unødig. Et internasjonalt rettssystem kan ikke pålegge stater en tvisteløsning "ovenfra og ned". Stater står fritt til å gi en ekstern aktør, slik som en internasjonal domstol, makt til å dømme om de har oppfylt sine forpliktelser. I juridiske termer er spørsmålet et om: 'Statlig samtykke til internasjonal jurisdiksjon'. 

Bildet kan inneholde: anlegg, bygning, himmel, eiendom, vindu.

Illustration photo of the International Court of Justice. Photo rights: Colourbox.com

Om prosjektet

Statens samtykke til jurisdiksjon tjener som et barometer som indikerer svingninger i statens støtte til det internasjonale rettssystemet. I oktober 2017, da Burundi trakk seg fra Den internasjonale straffedomstolen (ICC), vekket det bekymringer om effektene på den pågående ICC-undersøkelsen av påstander om alvorlige menneskerettighetsbrudd i Burundi. I februar 2017 modifiserte Storbritannina vilkårene for at de aksepterer Den internasjonale domstols jurisdiksjon (ICJ). Dette kan ha vært for å unngå eventuelle tvister om overholdelsen av Traktaten om ikke-spredning av kjernefysiske våpen. Den grunnleggende spenningen dette prosjektet undersøker er hvordan stater ønsker å ha "manøvreringsrom" for å ikke bli saksøkt i en internasjonal domstol, og samtidig ønsker å begrense andre staters ulovlig oppførsel ved å ha et velfungerende domstolssystem som håndhever internasjonale regler. Dette prosjektet gir en oppdatert analyse av hvordan folkeretten tilpasser seg denne grunnleggende spenningen ved å regulere når, hvordan og med hvilke rettslige konsekvenser stater aksepterer, endrer eller opphever sitt samtykke til jurisdiksjonen til en internasjonal domstol eller tribunal. Dette vil igjen gjøre det mulig å identifisere systematiske policymønstre og strategier for å holde stater til ansvar på internasjonalt nivå.

Les mer om prosjektet på de engelske nettsidene.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd under FRIPRO Unge Forskertalenter.

Publisert 25. sep. 2018 13:29 - Sist endret 13. juli 2022 15:14