Statlig samtykke til internasjonal jurisdiksjon

Etter den kraftige økningen i etableringen av nye internasjonale domstoler i de siste tiårene, har stater begrenset eller trukket sitt samtykke fra internasjonale domstoler på grunn av påstander om at domstolene begrenser statens suverenitet unødig. Et internasjonalt rettssystem kan ikke pålegge stater en tvisteløsning "ovenfra og ned". Stater står fritt til å gi en ekstern makt, så som en internasjonal domstol, makt til å dømme om de har oppfylt deres forpliktelser. I juridiske termer er spørsmålet et om: 'Statlig samtykke til internasjonal jurisdiksjon'. 

Om prosjektet

Statens samtykke til jurisdiksjon tjener som et barometer som indikerer svingninger i statens støtte til det internasjonale rettssystemet. I oktober 2017, da Burundi trakk seg fra Den internasjonale straffedomstolen (ICC), vekket det bekymringer om effektene på den pågående ICC-undersøkelsen av påstander om alvorlige menneskerettighetsbrudd i Burundi. I februar 2017 modifiserte Storbritannina vilkårene for at de aksepterer Den internasjonale domstols jurisdiksjon (ICJ). Dette kan ha vært for å unngå eventuelle tvister om overholdelsen av Traktaten om ikke-spredning av kjernefysiske våpen. Den grunnleggende spenningen dette prosjektet undersøker er hvordan stater ønsker å ha "manøvreringsrom" for å ikke bli saksøkt i en internasjonal domstol, og samtidig ønsker å begrense andre staters ulovlig oppførsel ved å ha et velfungerende domstolssystem som håndhever internasjonale regler. Dette prosjektet gir en oppdatert analyse av hvordan folkeretten tilpasser seg denne grunnleggende spenningen ved å regulere når, hvordan og med hvilke rettslige konsekvenser stater aksepterer, endrer eller opphever sitt samtykke til jurisdiksjonen til en internasjonal domstol eller tribunal. Dette vil igjen gjøre det mulig å identifisere systematiske policymønstre og strategier for å holde stater til ansvar på internasjonalt nivå.

Les mer om prosjektet på de engelske nettsidene.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd under FRIPRO Unge Forskertalenter.

Publisert 25. sep. 2018 13:29 - Sist endret 16. okt. 2018 09:13

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere