Europarett

PluriCourts studerer legitimiteten, sjølvstenda, ansvarsplikta og effektiviteten til Den europeiske unions domstol (CJEU). 

Les meir på våre engelske nettsider.