Handel

PluriCourts forskar på dei ulike ordningane for tvisteløysning i verda si handelsorganisasjon (WTO).

WTO-systemet er komplekst, og krev gransking av organisatoriske, prosessuelle og materielle sider.

To sentrale tema er involveringa av tredjeland og sivilsamfunnet i domstolssystemet.

WTO-systemet si samhandling med andre sektorar som miljørett og menneskerettar er av spesiell interesse.

 

Meir om handel på vår engelske nettside.

Publisert 16. sep. 2013 12:43 - Sist endra 16. mai 2019 12:38