Investering

Internasjonal investeringsrett skal verne investeringar mot statleg innblanding, og dermed tene interessene både til statar og til multinasjonale selskap.

Dei multinasjonale rettane til selskapa reiser viktige spurnader om legitimitet i tilhøve til investor, vertsnasjonar og tredjepartar. Hemmelegstemplinga kring valdgiftsavgjerder vekkjer òg uro.

 

Les mer på vår engelske nettside.

Publisert 16. sep. 2013 12:43 - Sist endret 16. mai 2019 12:38