Investering

Internasjonal investeringsrett skal verne investeringar mot statleg innblanding, og dermed tene interessene både til statar og til multinasjonale selskap.

Professor Ole Kristian Fauchald er koordinator for forskinga på investeringsrett.

Dei multinasjonale rettane til selskapa reiser viktige spurnader om legitimitet i tilhøve til investor, vertsnasjonar og tredjepartar. Hemmelegstemplinga kring valdgiftsavgjerder vekkjer òg uro.

 

Les mer på vår engelske nettside.

Publisert 16. sep. 2013 12:43 - Sist endret 31. okt. 2013 10:17