Komparative fortrinn

PluriCourts utvidar den komparative forskingsagendaen sin for å avgjere når og under kva omstende internasjonale domstolar kan forventast å utføre dei ulike funksjonane dei har betre enn alternative internasjonale og nasjonale institusjonar og praksisar.

Les meir på våre engelske nettsider.