Legitimitet

PluriCourts forskar på kritikken om at internasjonale domstolar lid av eit "legitimitetsunderskot".

PluriCourts tek utgangspunkt i normative prinsipp og verd kjent frå debattar om den nasjonale rettsordenen for å vurdere domstolane i ulike saksområder. Aspektar av legitimitet inkluderer rettsstatsverdiar, demokrati, prinsippet om nærleik (subsidiaritetsprinsippet) og effektivitet.

Funna skal avhjelpe manglar i rutinar, institusjonar eller materielle normer.

Les meir på våre engelske nettsider.

Publisert 16. sep. 2013 12:43 - Sist endra 27. aug. 2018 09:35