Maktfordeling på fleire nivå

PluriCourts ser på maktfordelinga mellom statlege og internasjonale domstolar, mellom ulike internasjonale domstolar og mellom internasjonale domstolar og andre internasjonale organ, og undersøkjer korleis statar skaper «konkurrerande» regionale domstolar. PluriCourts ser òg på motstanden og motstandsevna internasjonale domstolar har mot formell harmonisering – som den mellom den europeiske menneskerettsdomstolen og EU-domstolen.

Les meir på vår engelske nettside.