Menneskerettar

Internasjonale menneskerettsdomstolar opererer på fleire nivå: nasjonalt, regionalt og internasjonalt.

Dei siste åra har nokre statar har byrja å stille spørsmål ved legitimiteten til domstolane. Eit døme på dette er ein tvil om profesjonaliteten i desse organa. Eit anna døme er korleis internasjonale domstolar kan gripe inn i demokratiske avgjerdsprosessar.

Mer om dette på vårt engelske nettsted.

Publisert 16. sep. 2013 12:43 - Sist endret 21. aug. 2018 10:43