Miljø

Det finst ingen spesialiserte domstolar i internasjonal miljørett, men eksisterande domstolar i andre sektorar tek opp nokre miljøspørsmål. Derimot finst organ som skal sikre oppfylling av miljøpliktene.

Kva tyder dette for legitimiteten ved dei internasjonale domstolane, og for deira avgjerder, når dei handsamar miljøspørsmål som "utenforsaker"?

PluriCourts spør òg blant anna om effekten av ei slik fragmentert handtering av dei miljømessige juridiske spørsmåla: kva er konsekvensane for styrken, effektiviteten og utviklinga av miljørett?

 

Mer om dette på vår engelske nettside.

Publisert 16. sep. 2013 12:43 - Sist endret 16. mai 2019 12:38