Modellar

PluriCourts søkjer konklusjonar om måtar og standardar for å etablere, betre eller avskaffe internasjonale domstolar i dei institusjonelle samanhengane sine på grunnlag av legitimitetsstandardane som er granska og henta frå dei andre forskingsemna.

Les mer på vår engelske nettside.

Publisert 16. sep. 2013 12:43 - Sist endret 21. aug. 2018 14:20