Sjølvstende og ansvarsplikt

Internasjonale domstolar treng ei betydeleg sjølvstende for å kunne avgjerde sakar og utvikle lovar. PluriCourts utforskar fleire aspekt ved maktfordelinga og delegeringsproblema i internasjonale domstolar. 

Les meir på våre engelske nettsider.