Nettsider med emneord «Den europeiske menneskerettsdomstolen»

Bilde av en rettssal i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. EUs flagg som teppe.
Publisert 23. sep. 2022 11:55

Hva viser nylige avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD)? SMRs seminarserie ser nærmere på utvalgte aktuelle tema. Dette seminaret fokuserer på diskrimineringsforbudet i EMK artikkel 14, dommen mot Frankrike om repatriering fra Syria, en dom mot Sverige om cannabis, og EMDs tolkning av hva en "lovlig opprettet domstol" innebærer.