Nettsider med emneord «Nyheter»

Publisert 22. des. 2016 16:01

SMR arbeider for å oppnå universell tilgang til informasjon, beskytte fundamentale friheter og redusere det eksisterende implementerinsgapet. Sivilsamfunnsengasjement og kunnskap om FNs menneskerettighetsarbeid er viktig for å holde stater ansvarlige for å oppfylle sine forpliktelser.