Nettsider med emneord «SMR»

Bilde av en rettssal i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. EUs flagg som teppe.
Publisert 23. sep. 2022 11:55

Hva viser nylige avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD)? SMRs seminarserie ser nærmere på utvalgte aktuelle tema. Dette seminaret fokuserer på diskrimineringsforbudet i EMK artikkel 14, dommen mot Frankrike om repatriering fra Syria, en dom mot Sverige om cannabis, og EMDs tolkning av hva en "lovlig opprettet domstol" innebærer.

Cover of the Journal
Publisert 16. mars 2022 15:20

Nordic Journal of Human Rights (2021) Volume 39, Issue 4

Special Issue: Disentangling the Relationship between Religion and Law

Illustration: The Council of Europe's main building, the Palais de l'Europe.
Publisert 4. feb. 2022 13:31

Hvordan kan komiteen best jobbe for å forebygge tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff i Europa? Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) inviterer til faglunsj hvor dette, og andre sentrale spørsmål om rollen til CPT og torturforebygging i Europa blir diskutert.

Cover of the Journal
Publisert 1. feb. 2022 11:54

Nordic Journal of Human Rights (2021) Volume 39, Issue 3

Picture of four persons, presumably students, gathered around a table with a laptop and some books. They are discussing.
Publisert 19. nov. 2021 16:05

Monthly newsletter on activities and news at the Norwegian Centre for Human Rights. Newsletter 6/10-21 was published 19. November 2021.

Palm oil farmer pruning palm oil trees with a long tool.
Publisert 8. nov. 2021 14:40

How have the constitutions of Andean states legally created and sustained a social market economy based on agribusiness - as well as its consequences, such as land concentration, displacement, violence, and racism? Dr. Natalia Torres Zuñiga aims to find out in her new research project.

Picture of four persons, presumably students, gathered around a table with a laptop and some books. They are discussing.
Publisert 5. nov. 2021 09:51

The Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) and the Centre for Human Rights (CHR) at the University of Pretoria recently received funding for a new collaborative project, “Fostering research-based education through academic mobility and measuring the domestic impact of core human rights treaties”.

Picture of four persons, presumably students, gathered around a table with a laptop and some books. They are discussing.
Publisert 5. nov. 2021 09:51

The Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) and the Centre for Human Rights (CHR) at the University of Pretoria recently received funding for a new collaborative project, entitled “Fostering research-based education through academic mobility and measuring the domestic impact of core human rights treaties”.

Publisert 24. sep. 2021 12:44

The Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) works with the Bulgarian Ministry of Justice to build the capacity of Bulgarian universities in human rights legal education.

To pensumbøker på hvit bakgrunn.
Publisert 22. des. 2016 15:41

Vi arbeider for å øke tilgangen til god og kvalitetssikret kunnskap om menneskerettighetene i våre samarbeidsland.

Publisert 31. aug. 2011 21:37

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 08.09.11 kl.0915-1100.

Sted: Møterom i kantinen, underetasjen, Cort Adelersgate 30.