Nettsider med emneord «UNHRM NCHR»

Publisert 1. feb. 2019 09:57

Two Vietnamese academics were invited by NCHR and the Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights to attend an intensive training on Universal Periodic Review held in connection with the review of Vietnam before the UN Human Rights Council. 

Publisert 18. jan. 2019 15:37

Sjette mai skal Norge for tredje gang høres i FNs menneskerettighetsråd om realiseringen av menneskerettighetene i Norge. NGOen UPR Info ber nå norske sivilsamfunnsorganisasjoner om bidrag til innledende runder før høringen. Disse rundene gjennomføres i Genève 2-5 april.