Nettsider med emneord «rettstatsproblematikk»

Publisert 22. des. 2016 15:46

Vi arbeider for å bygge kunnskap om menneskerettigheter hos sentrale aktører i rettskjeden, som dommere og påtalemyndigheter samt politi. Nasjonale eksperter som universitetslærere og NGO-aktivister er viktige støttespillere i dette arbeidet.