En livssynslov til besvær: Lar særstilling og likebehandling seg kombinere?

Et fagseminar om religion, livssyn og menneskerettigheter i en helhetlig stortingsmelding og ny felles trossamfunnslov. Seminaret foregår på engelsk og norsk. 

Seminaret inngår i en serie av seminarer, konferanser og forelesninger arrangert av, eller i samarbeid med, Norsk senter for menneskerettigheter i 2018 i anledning Verdenserklæringen om menneskerettighetenes 70 års jubileum. (Foto: UN)

 

Program

13.00 Mingling, kaffe/te og croissanter
13.15 Åpning v/ Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
og moderator Ingvill Thorson Plesner, forsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminioriteter (HL-senteret)
  Part 1: Perspectives on the proposed new law
13.25 A human rights perspective
by Heiner Bielefeldt, Professor II at the Norwegian Centre for Human Rights and the 2010-2016 United Nations Special Rapporteur on freedom of religion or belief
13.55 A minority perspective
by Cora Alexa Døving, Senior Researcher, Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities
14.05 A legal perspective
by Njål Høstmælingen, Lawyer
  Del 2: Hvordan likebehandle?
14.15 Hvordan sikre likebehandling?
v/ Harald Hegstad, nestleder i Kirkerådet
14.25 Kommentarer fra Norges Kristne Råd
v/ Dag Nygård, spesialrådgiver
  Kommentar fra Human-Etisk Forbund
v/ Bente Sandvig, fagsjef
14.35 Pause
  Del 3: En bedre balansere mellom særstilling og likebehandling?
14:45

Samtale: Hvordan få til noe bedre for alle?
m/ paneldeltakere
Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre og tidligere medlem av Stålsett-utvalget
Ingrid R. Joys, STL
Senaid Kobilica, Muslimsk Dialognettverk
Representant fra Kirkelig Arbeidsgiver og interesseorganisasjon (KA)
Ingvill T. Plesner (moderator), HL-senteret

15.30 Program slutt

Meld deg på:

Tags: freedom of religion or belief, FORB, Likestilling, Verdenserklæringen 70 år
Published Feb. 9, 2018 11:25 AM - Last modified Nov. 9, 2018 9:45 AM