Network of Norwegian election observers - Annual meeting

Invitasjon til temamøte og årsmøte i Nettverk for norske valgobservatører

•    Tema: Sikkerhet på oppdrag, v/ Berit Bachen Dahle, tidligere politioverbetjent ved Hordaland politidistrikt

•    Årsmøte i Nettverk for norske valgobservatører

Photo: Network of Norwegian election observers

Dato: 13.04.2016. Kl:17.00-19.00. Oppmøte og enkel bevertning fra kl: 16.45.

Sted: Senter for menneskerettigheter, Cort Adlers gate 30, Oslo.

Påmelding innen 12.04.2016

1)Temamøte: Sikkerhet på reise

Foredrag ved Berit Bachen Dahle, tidligere politioverbetjent ved Hordaland politidistrikt. Dahle har vært tilknyttet NORDEM siden 2006. Hun har deltatt på 9 valgobservasjoner. Hun har også hatt to oppdrag for NORDEM som deltaker i FNs Syriakommisjonen, samt etterforskningoppdrag for ICC (Krigsforbryterdomstolen i Haag). Dahle står i beredskap hos fire ulike organisasjoner og har i den forbindelse hatt mange forskjellige type oppdrag i krig/konfliktområder. Hun har utarbeidet sikkerhetsplaner, gitt råd og holdt sikkerhetskurs. Foredraget etterfølges av spørsmål og diskusjon.

2)   Årsmøte Nettverk for norske valgobservatører
 

 

 

 

 

Published Mar. 15, 2016 11:04 AM - Last modified Mar. 16, 2016 10:38 AM