Myanmar - Elections and beyond

NORDEM ønsker velkommen til debrief av valgobservatørene til Myanmar med påfølgende betraktninger om veien videre for Myanmar etter valget.

Tid: Mandag 7. desember fra kl 14.00-16.00

Sted: Norsk Senter for Menneskerettigheter, Cort Adelersgt 30

Program:

  • NORDEM innleder kort om hovedkonklusjonene til EUs valgobservasjon.
  • NORDEMs valgobservatører presenterer sine innrykk fra valget rundt om i landet.
  • Seniorforsker Marte Nilsen fra PRIO setter valget i perspektiv og drøfter ulike scenarioer for videre utvikling i Myanmar.
  • Spørsmål og svar

Velkommen!  

Published Dec. 3, 2015 11:23 AM - Last modified Dec. 7, 2015 10:17 AM