OSSE-forum: Mediefrihetens kår i kampen mot terror

NORDEM inviterer til OSSE-forum med Ingvil Conradi Andersen

Ingvil Conradi Andersen, foto: NORDEM

Hvordan bekjempe voldelig ekstremisme og terror uten å radere grunnleggende friheter som ytringsfrihet og retten til privatliv, har blitt en av vår tids største utfordringer. I terrorfryktens tid er det ofte maktens språk at borgerne må være villig til å gi opp noen av sine individuelle friheter for at vi som samfunn skal kunne føle oss trygge. Hvilke konsekvenser får det for ytrings- og mediefriheten og vår rett til informasjon, på kort og lang sikt?

Ingvil Conradi Andersen har nylig avsluttet et toårig opphold i Wien hvor hun har vært sekondert av NORDEM som seniorrådgiver ved kontoret til OSSEs representant for frie medier. Gjennom arbeidet har hun erfart at anti-terrorlovgivning, overvåkning og andre nasjonale sikkerhetstiltak i økende grad innskrenker ytrings- og mediefriheten og skaper vanskeligere arbeidsvilkår for journalister i hele OSSE-regionen. I lys av dette vil hun blant annet snakke om

Hvilke påvirkningsmuligheter har OSSEs representant for frie medier i lys av sitt mandat?

Hvilke internasjonale standarder og forpliktelser gjelder? På hvilken måte skaper mangelen på internasjonale anerkjente definisjoner av begreper som "voldelig ekstremisme", "terror" og "radikalisering" problemer?

Hva er hovedutfordringene for ytrings- og mediefriheten i en anti-terrorkontekst?

Hvilken rolle skal sosiale medier, søkemotorer og andre nettportaler spille i kampen mot terror?

Conradi Andersen er jurist med ytringsfrihet og medieregulering som spesiale. Hun jobber i dag som seniorrådgiver i Kulturdepartementets medieavdeling, og har tidligere bakgrunn som advokat, dommerfullmektig og fra arbeid i Medietilsynet.

Organisert av NORDEM

Vennligst meld deg på her.

Velkommen!

 

Published Nov. 22, 2016 4:27 PM - Last modified Nov. 9, 2018 10:58 AM