OSSE-forum: Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM): Politisk aktør og sivil observatør i væpnet konflikt - utfordringer og muligheter

Med Hilde Katrine Haug, politisk analytiker i OSSE SMM (Kiev) og Tor Bukkvoll, seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

Med dette OSSE-forumet ønsker NORDEM å belyse aspekter ved OSSE sin rolle i det komplekse storpolitiske spillet rundt Ukraina.

Hva er de sikkerhetspolitiske hovedtrekkene rundt situasjonen i Ukraina i dag? Hvem trekker i trådene om den væpnede konflikten i øst? Hvilken rolle spiller OSSE i denne konteksten? Hvilke reelle muligheter har OSSE og SMM til å påvirke de politiske dynamikkene og utviklingen på bakken i øst for en fredelig løsning på konflikten? Og hvordan endrer SMM OSSE som sikkerhetsaktør i Europa?

For mer informasjon og påmelding se her

 

 

 

 

Published May 11, 2016 3:04 PM - Last modified May 20, 2016 4:50 PM