Working on the inside of the European Commission

I fire år har Olav Reinertsen jobbet i EU kommisjonen, som nasjonal ekspert utsendt av NORDEM.

Reinertsen ledet Westen Balkans Investment Framework (WBIF) i DG NEAR (Enlargement and Neighbourhood) som koordinerer en stor andel av EUs investeringer på Vest-Balkan.

Torsdag 18. februar vil han fortelle om sine erfaringer med å jobbe på innsiden av EU kommisjonen.

Tid: kl 11.00-12.00

Sted: Norsk senter for Menneskerettigheter, Cort Adelersgt 30

Foredraget vil være todelt, hvor første del fokuserer på mandatet til WBIF og den generelle utviklingen på Vest-Balkan. Hva var utgangspunktet for å opprette WBIF og hva har man oppnådd etter fire år?
I del to vil Reinertsen dele noen av sine erfaringer med å jobbe på innsiden av EU kommisjonen som utsendt nasjonal ekspert. Hvordan er det å være norsk i EU systemet og hva slags innflytelse får Norge igjen for å finansiere en slik stilling i EU? 

Det vil bli lett servering. Meld deg på her.

Velkommen!

Olav Reinertsen jobber nå i Sørøsteuropeisk seksjon i Utenriksdepartementet. Han hadde også permisjon fra Utenriksdepartementet i perioden han var sekondert gjennom NORDEM.

Published Feb. 12, 2016 3:01 PM - Last modified Feb. 12, 2016 4:12 PM