Rekruttering til NORDEM!

 NORDEM søker etter kandidater til følgende stillingsprofiler: russiskspråklige menneskerettighets-/politiske eksperter og jurister med internasjonal erfaring.

NORDEM søker etter kandidater til følgende stillingsprofiler: 

1. Russiskspråklige menneskerettighets-/politiske eksperter 
- Universitetsutdannelse i statsvitenskap eller andre samfunnsfag, juss, 
menneskerettigheter eller relaterte fag 
- Kunnskaper i russisk på profesjonelt nivå 

2. Jurister med internasjonal erfaring 

Felles krav for begge stillingsprofilene er: 

- Minst 6 års arbeidserfaring - inkludert internasjonal erfaring - med 
politisk analyse, menneskerettigheter, offentlig administrasjon eller 
lignende 
- Kunnskaper i engelsk på profesjonelt nivå 
- Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skrive analytiske rapporter 
- Fleksibilitet og evne til å arbeide under press og i områder med 
begrenset infrastruktur 
- God politisk dømmekraft og evne til å arbeide i team bestående av 
personer med forskjellig kulturell og religiøs bakgrunn og med 
forskjellige politiske syn 
- Gode datakunnskaper 
- God fysisk helse 
- Gyldig førerkort 

Det er også ønskelig med god kjennskap til Vest-Balkan/Kaukasus/Sentral-Asia/SUS, 
erfaring med prosjektutvikling og -styring og ledererfaring. 

Interesserte søkere bes sende et søknadsbrev og CV til Siri Skåre (siri.skare@nchr.uio.no).
 

By Karin Lisa Kirkengen
Published Dec. 2, 2008 2:30 PM - Last modified Dec. 2, 2008 2:34 PM