Gjesteforelesning med Amina Wadud

Gjesteforelesning med Amina Wadud: “The engaged Scholar: Potential, Pitfalls, and Provocation. Intellectual, Ideological and Political Challenges when combining Activism and Academia”

Amina Wadud

Amina Wadud er en uavhengig og uredd intellektuell, kjent for sin tolkning av Koranen i et rettferdighets- og likestillingsperspektiv. Hun har et globalt nedslagsfelt og har inspirert både forskere og aktivister. Wadud er forfatter av "Qur'an and Woman. Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective" (1999), "Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam" (2006), og en rekke artikler.

Gjesteforelesningen er et samarbeid mellom Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet på Norsk senter for menneskerettigheter og Religionshistorisk forskerforum på IKOS.
 

Published Nov. 2, 2015 12:57 PM - Last modified Nov. 2, 2015 12:57 PM