Polititrening i Viet Nam

For tredje år på rad har Vietnam Programmet ved SMR i samarbeid Ministry of Public Security i Vietnam  med seg eksperter fra Polithøgskolen og Oslo Politidistrikt til  Vietnam for å holde kurs om ”Investigative Interviewing and the Presumption of Innocence - undersøkende avhørsteknikk og uskyldspresumsjonen.”

Instruktører og deltakere under kurset.

I løpet av tre intensive kursdager - først i Ho Chi Minh City så i Hanoi, blir deltakerne introdusert for grunntanken og teorien bak investigative interviewing samt utfordret til å delta aktivt gjennom praktiske øvelser. Målet med kursene er å få i gang en dialog med Vietnamesiske etterforskere og introdusere en alternativ avhørsteknikk basert på uskyldspresumsjonen og menneskerettslige verdier.

Dialogen stod sentralt og blir trukket frem av alle talerne på kursets første dag i Ho Chi Minh City. Basert på egne erfaringer ble viktigheten av tilpassing og dialogbasert utvikling trukket frem. Deltakerne virket lydhøre og flere deltok aktivt med utfordrende spørsmål til foreleserne fra Politihøgskolen noe som lover godt for de følgende dagene.

Mer om arbeidet her

Published May 9, 2014 12:02 PM - Last modified May 14, 2014 3:51 PM