NCHR Occasional Paper Series #1 2014

Marit Lomundal Sæther ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen (UiB) i 2014 og er per dags dato ansatt ved Nasjonal Institusjon på Norsk senter for menneskerettigheter. Hennes masteroppgave med tittelen Isolert fra rettssikkerhet? Forvaltningens kontroll og overprøving av fengselsbesluttede isolasjonsvedtak  omhandler kriminalomsorgens internkontroll ved bruk av isolasjon. Oppgaven er også relevant for UiOs forskningsprosjekt Skandinavisk isolasjonsnettverk. Avhandlingen publiseres uten endringer, slik den ble levert.

Published Dec. 10, 2014 11:15 AM - Last modified Mar. 22, 2019 9:51 AM