NCHR Occasional Paper Series #3 2015

Denne rapporten om regionale menneskerettighetssystemer ble utarbeidet etter anmodning fra Utenriksdepartementet tidlig i 2014.

Rapporten gir en mer omfattende fremstilling av de tre regionale menneskerettighetssystemene i Amerika, Afrika og Asia som presenteres i kapittel 6 i Stortingsmeldingen om menneskerettigheter (Meld. St. 10, 2014-2015).

Published Jan. 13, 2015 2:33 PM - Last modified Mar. 22, 2019 9:50 AM